Aktualności

Aktualności

Komunikat startowy

Dodano: 26/05/2011

Baza zawodów

Teren przylegający do toru kolarskiego BGŻ Arena (Pruszków, Andrzeja 1).
Parking - ulica Cyklistów.

Harmonogram zawodów

Piątek, 27.05.2011:
18:00 - 21.00 zapisy w Biurze Zawodów

Sobota, 28.05.2011:
8.00 - 9.30 zapisy w Biurze Zawodów
9:40 - start honorowy i przejazd na miejsce startu ostrego
10:00 - start ostry
17:00 - zamknięcie trasy
17:15 - dekoracja i losowanie nagród

Brak możliwości rejestracji nowych zawodników!

Depozyt

W biurze zawodów dostępny będzie depozyt. Za skorzystanie z depozytu należy uiścić opłatę w wysokości 5 zł.

Procedura odbioru pakietów startowych dla kategorii PRO/FAN

1. Wypełnienie i podpisanie oświadczenia zawodnika
2. Wypełnienie zgody na start zawodnika w wieku 16 - 18 lat (Dotyczy osób w wieku od 16 do 18 lat, zgodę wypełnia opiekun.)
3. Odnalezienie swojego numeru startowego na liście startowej na stronie internetowej lub bezpośrednio w Bazie Zawodów
4. Przygotowanie odliczonej kaucji w wysokości 50zł
5. Podejście do stanowiska obsługującego dany numer startowy
6. Podanie numeru startowego osobie przyjmującej zapis wraz z oświadczeniem, ew. zgodą o której mowa w punkcie 2
7. Wpłacenie zwrotnej kaucji w wysokości 50zł
8. Odebranie pakietu startowego
9. Odebranie smyczy i przymocowanie do niej karty SportIdent

Możliwy jest odbiór pakietu za inne osoby w przypadku dostarczenia oświadczenia, zgody (jeśli konieczna) i kaucji w wysokości 50zł.

Procedura odbioru pakietów startowych dla kategorii FAMILY

1. Podejście do stanowiska obsługującego kategorię FAMILY
2. Odbiór pakietów (dla każdego członka drużyny) i karty startowej (jednej na zespół)

Wyposażenie obowiązkowe zawodnika

Kask, włączony telefon komórkowy z podanym podczas rejestracji numerem telefonu (jeden telefon na drużynę FAMILY).
Rower powinien być w dobrym stanie technicznym oraz odpowiadać normom przewidzianym w obowiązujących przepisach Prawa o ruchu drogowym.

Mapa

Jeden arkusz: Mapa turystyczna w skali 1:75000, obrócona, aktualizowana, fragmenty map WIG 1:100000 (przeskalowane na 1:75000): P41 S31 MSZCZONÓW (1937 r), P40 S31 ŻYRARDÓW (1934 r).
Arkusz dostępny na jednym z Waypointów: Ortofotomapa w skali 1:10000
Korzystanie z odbiorników GPS i map innych niż dostarczone przez organizatora nie jest zabronione.

Waypointy

1 - 13 - Waypointy dla zawodników wszystkich kategorii
14 - Waypoint tylko dla kategorii FAMILY
BONUS - Waypoint dla wszystkich zawodników (lokalizacja podana na jednym z Waypointów 1-13)

Potwierdzenie zdobycia Waypointów

Dla zawodników kategorii PRO/FAN obowiązuje elektroniczny pomiar czasu (system SportIdent). Przykładowa stacja znajdować się będzie w Biurze Zawodów. Dane zapisane na karcie chipowej są jedyną podstawą klasyfikacji zawodnika.

Klasyfikacja zawodników

Decyduje liczba zdobytych Waypointów. W przypadku tej samej liczby waypointów o kolejności decyduje czas na mecie pomniejszony o uzyskane bonifikaty czasowe.
Warunkiem klasyfikacji jest zdobycie co najmniej 1 waypointa. Zawodnicy, którzy zdobędą od 1 do 6 Waypointów klasyfikowani są w kategorii FAN. Zawodnicy, którzy zdobędą 7 do 13 Waypointów klasyfikowani są w kategorii PRO.
Prowadzone są oddzielne kategorię kobiet i mężczyzn. Dla kategorii FAMILY nie stosuje się klasyfikacji.

Zachęcamy do zapoznania się z podręcznikiem zawodnika:
www.waypointrace.pl/pliki/wpr2011_podrecznik.pdf
www.issuu.com/waypointrace/docs/wpr2011_podrecznik

Wystartowało

495
Zawodniczek i Zawodników
Zobacz wyniki

Facebook

Powered by ENo